หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนนโยบายของต้นสังกัด และ การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

khurusapha

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการครู 13 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 265 คน

Continue Reading

นโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับนโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คนใหม่ คือ ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ โดยมีนโยบายดังนี้ ✍️นโยบาย 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ✍️Slogan : ทำให้ดีกว่าเดิม เพิ่มเติมคือคุณภาพ และทำให้ดีที่สุด ✍️รูปแบบการพัฒนา : UBON 5Q 📌ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อง เป็นผู้นำทางวิชาการ SMARTS และเป็นผู้นำการนิเทศ 📌ผู้บริหารต้อง SMARTS : Skill ทักษะ - ความสามารถ Management - ความสามารถในการบริหารจัดการ Attitude - มีเจตคติที่ดี Responsibility - มีความรับผิดชอบ Team - การสร้างทีมงานที่ดี Social Quotient - ความฉลาดทางสังคม

Continue Reading
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentAllVideoSharePlayer has a deprecated constructor in /volume1/web/enet/plugins/content/allvideoshareplayer/allvideoshareplayer.php on line 17 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /volume1/web/enet/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More Button

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More DE; ?>

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More