หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

๑ อ่าน ล้านตื่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านคอแลนได้รับทุนซื้อหนังสือจากโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น งานสัปดหา์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ ห้างสุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี จำนวนเงิน 10,000 บาท และทางโรงเรียนได้เลือกซื้อหนังสือตามงบประมาณที่ได้รับแล้วเรียบร้อย ขอขอบคุณเจ้าของโครงการไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท

ความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

Dek-D

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปัจจุบันที่ข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน 235 คน

Continue Reading

ปณิธานการจัดการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคอแลนมีความตั้งใจที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่บริการ ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
>> วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 🥈🏆
>> วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 🥉🏆
โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน รวมไปถึงชุมชนบ้านคอแลน ทั้ง 3 หมู่บ้าน
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ติดตาม ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้นักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมตลอดการแข่งขัน

 

 

 
  


 


0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More Button

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More DE; ?>

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More

โรงเรียนบ้านคอแลน จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนชั้น ป.5-ม.2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์​และวัฒ​น​ธ​รร​มเพื่อ​การศึกษา​ร้อยเอ็ด​ บึงพลาญชัย​ และพญาคางคกยโสธร (16 สิงหาคม 2562)

Read More