หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Back to School

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่โลกแห่งการเรียนรู้ พบคุณครู เพื่อนใหม่ และบรรยากาศใหม่ ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Welcome to Ban Kholaen School with pleasure

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

khurusapha

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::

khurusapha

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการครู 13 คน บุคลากรทางการศึกษา 6 คน ปัจจุบันมีนักเรียน ทั้งสิ้น 254 คน

Continue Reading

นโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับนโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คนใหม่ คือ ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ โดยมีนโยบายดังนี้ ✍️นโยบาย 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น ✍️Slogan : ทำให้ดีกว่าเดิม เพิ่มเติมคือคุณภาพ และทำให้ดีที่สุด ✍️รูปแบบการพัฒนา : UBON 5Q 📌ผู้บริหารสถานศึกษา ต้อง เป็นผู้นำทางวิชาการ SMARTS และเป็นผู้นำการนิเทศ 📌ผู้บริหารต้อง SMARTS : Skill ทักษะ - ความสามารถ Management - ความสามารถในการบริหารจัดการ Attitude - มีเจตคติที่ดี Responsibility - มีความรับผิดชอบ Team - การสร้างทีมงานที่ดี Social Quotient - ความฉลาดทางสังคม

Continue Reading
Notice: Undefined variable: image in /volume1/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1500
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า น้ำเงิน-ขาว โรงเรียนบ้านคอแลน ครบรอบ 113 ปี สร้างโดมเพื่อน้อง”

          ✍️ 
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนบ้านคอแลน ได้พร้อมใจกันจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาทุนก่อสร้างโดมภายในโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวันสำคัญสำหรับนักเรียนเมื่อต้องรวมตัวกันจำนวนมาก โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูร้อนจะประสบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่การก่อสร้างโดมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก โรงเรียนยังขาดงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้ดำเนินการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น 
         ✨ โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้
         📌 หากท่านประสงค์จะโอนเงินร่วมทำบุญครั้งนี้ ท่านสามารถโอนเงินมาที่
                 ☑️  บัญชีโรงเรียนบ้านคอแลน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ธนาคารกรุงไทย สาขาบุณฑริก เลขที่บัญชี 333-0-05304-6
              ☑️  หรือ สแกน QR-Code ได้ตามความสะดวก (ตามภาพที่ให้มาด้านล่างโพสน์นี้)
                  ***กรุณาแจ้งสลิปการโอนเงินมาที่ไลน์ส่วนตัวของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู หรือช่องทางต่าง ๆ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลยอดโอนเงิน และการตรวจสอบในระบบการรับบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-donation) ท่านนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของเงินบริจาค
         🙏 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
       📌 กำหนดการ 
               ☑️ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)
                    - เวลา 08.00 เป็นต้นไป จัดตั้งกองผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านคอแลน 

                    - เวลา 10.00 น. มีการแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า
                    - เวลา  17.30 น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                    - เวลา 18.30 - 21.30 น. งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า น้ำเงิน-ขาว 113 ปี โรงเรียนบ้านคอแลน 
               ☑️ วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ( แรม 1 ค่ำ เดือน 7)
                    - เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
                    - เวลา 09.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านคอแลน

        🙏ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
 

                      นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

0
0
0
s2sdefault

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More Button

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More DE; ?>

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More

กิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 2/2565

Read More