หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนบ้านคอแลนได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

แนะนำหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท

ความสำคัญของวิชาวิทยาการคำนวณ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

Dek-D

About Us

โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อ.2 - ม.3 ปัจจุบันที่ข้าราชการครู 16 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน มีนักเรียน 235 คน

Continue Reading

ปณิธานการจัดการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคอแลนมีความตั้งใจที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่บริการ ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

Continue Reading
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ผลการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
>> วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 🥈🏆
>> วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 🥉🏆
โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน รวมไปถึงชุมชนบ้านคอแลน ทั้ง 3 หมู่บ้าน
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ติดตาม ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้นักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมตลอดการแข่งขัน

 

 

 
  


 


0
0
0
s2sdefault
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

1. หลักการและเหตุผล

           


นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา
ผอ.รร.บ้านคอแลน 
สพป.อบ.5

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำคัญ ไว้ ดังนี้

 

0
0
0
s2sdefault

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ (13 พฤษภาคม 2562)

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ พุทธสถานประจำโรงเรียน ในกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ (13 พฤษภาคม 2562)

Read More Button

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 1/2562)

Read More

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 1/2562) มีกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายจาก ผอ.รร. หัวหน้ากลุ่มงาน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนพบปะผู้ปกครอง แจกเงินค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Read More DE; ?>

นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสว่างวินัย เป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมโครงการ​ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม​ โดยโรงเรียนบ้านคอแลน​ ร่วมกับ​ ​กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี​ 17-18 พ.ค.2562​

Read More

นักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วัดป่าคอแลน เป็นหนึ่งในกิจกรรมการอบรมโครงการ​ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม​ โดยโรงเรียนบ้านคอแลน​ ร่วมกับ​ ​กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี​ 17-18 พ.ค.2562​

Read More