หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 45

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จากการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โรงเรียนบ้านคอแลน ได้รับ 3 รางวัล  ได้แก่

1️⃣ ชนะเลิศเหรียญทอง🏆โรงเรียนจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดีเด่น
2️⃣ เหรียญทอง 🏅โรงเรียนที่มีระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ดีเด่น
3️⃣ เหรียญทอง 🏅ครูผู้สอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น นางธนพร สัมมาวงศ์ (ครูชำนาญการพิเศษ)


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault