หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1272

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นาย บุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
2 นาย ทัศนัย  สุทธินันท์กุล ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3 นางสาว ศิริกาญจน์ หลากสุขถม ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 นาย ปริญญา เหลืองแดง หัวหน้างานไอซีที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
6 นาย อลงกรณ์ สาเล็ก หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
7 นาย นายศิริวัฒน์ มันตะพงษ์ วิศวกรบริหารงานขายลูกค้าองค์กร บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด
8 นาย สุธน ศรีศักดิ์บางเตย ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8
9 นาย วินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
10 นาย สมยศ สำเนียงงาม อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คอมเมนต์   

adjoump
0 #2 adjoump 2564-04-04 18:24
cialis online: http://hcialischeapc.com/
อ้างอิง
profile
0 #1 profile 2561-11-01 00:39
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault