หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1521

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อสอบ O-Net จากนสพ.เดลินิวส์

: ตะลุยโจทย์ ป.6  2559
พฤษภาคม , มิถุนายน , สิงหาคม , กันยายน , ตุลาคม , พฤศจิกายน
ภาษาไทย นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 15 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/4)
สังคมศึกษา นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 11 ต.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 6/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 13 ก.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 5/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 16 ส.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 4/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 19 ก.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 3/6)
 
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 2/6)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 24 พ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 1/6)
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 26 เม.ย. 59............ ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 3/3)
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 มี.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 2/3)
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 มี.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 1/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 2 ก.พ. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 5 ม.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 4/5)
ภาษาอังกฤษ นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 27 ธ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 29 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 1 พ.ย. 59............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 27 ก.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 5/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 30 ส.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 4/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 2 ส.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 3/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 5 ก.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 2/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 (ตอนที่ 1/6)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 พ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 3/3)
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 มี.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 1/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 16 ก.พ. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 19 ม.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 4/5)
วิทยาศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 25 ต.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 ก.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 5/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 23 ส.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 4/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 26 ก.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 3/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 2/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 31 พ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 1/6)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 3 พ.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 3/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 5 เม.ย. 59.............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 2/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 มี.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 1/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 9 ก.พ. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 12 ม.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 4/5)
คณิตศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 8 พ.ย. 59............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 4 ต.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 5/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 4/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 9 ส.ค. 59............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 3/6)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 12 ก.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 2/6)
  346. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 (ตอนที่ 1/6)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 พ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 3/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 19 เม.ย. 59............ ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 2/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 22 มี.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 (ตอนที่ 1/3)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 23 ก.พ. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 26 ม.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 4/5)

 

คอมเมนต์   

news ric
0 #1 news ric 2563-10-09 17:36
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and
now each time a conment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Bless you!
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault