หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1547

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อสอบ O-Net จากนสพ.เดลินิวส์

: ตะลุยโจทย์ ป.6  2560
กุมภาพันธ์ , มีนาคม , เมษายน , พฤษภาคม , มิถุนายน , กรกฎาคม , สิงหาคม , กรกฎาคม , สิงหาคม , ตุลาคม
ภาษาไทย นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ส.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 3/5)
สังคมศึกษา   นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ส.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 4 ก.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 27 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 30 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 4 เม.ย. 60.............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 มี.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 ก.พ. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/3)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 10 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/3)
นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 15 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 1/4)
ภาษาอังกฤษ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ส.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 18 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 13 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 16 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 18 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 24 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/5)
วิทยาศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ส.ค. 60 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 11 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  549. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 6 มิ.ย. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 9 พ.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 11 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 5/5)
  469. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 17 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 22 พ.ย. 59............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/5)
คณิตศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 25 ก.ค. 60 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 20 มิ.ย. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 23 พ.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 25 เม.ย. 60............ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 2/5)
  509. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 มี.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 ก.พ. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 31 ม.ค. 60............. ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 3/4)
  461. นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 3 ม.ค. 60............... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7 (ตอนที่ 2/4)

คอมเมนต์   

News Ric
0 #1 News Ric 2563-10-04 13:18
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the website is very good.
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault