หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 321

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อสอบ O-Net จากนสพ.เดลินิวส์

  2558
กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม-กรกฎาคม-กันยายน
ภาษาอังกฤษ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 24 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 31 มี.ค. 58... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 เม.ย. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 เม.ย. 58... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 12 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 9 มิ.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 7 ก.ค. 58.....ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 4 ส.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ก.ย. 58 ............ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ก.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 27 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
 คณิตศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 11 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 18 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 25 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 1 เม.ย. 58 ... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนท 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 15 เม.ย. 58 .... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 29 เม.ย. 58 ...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 13 พ.ค. 58 ...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 16 มิ.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 14 ก.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 11 ส.ค. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ก.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 6 ต.ค. 58............ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 3 พ.ย. 58............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
วิทยาศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 12 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 19 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 26 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 เม.ย. 58...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 เม.ย. 58..... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 5 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 19 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 58..ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 28 ก.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 25 ส.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 22 ก.ย. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 20 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
ภาษาไทย+สังคมศึกษา นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 8 เม.ย. 58 ....... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 22 เม.ย. 58 .... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58..........ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 6 พ.ค. 58........ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 20 พ.ค. 58 ..... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 26 พ.ค. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 18 ส.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ก.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 13 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault