หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1378

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อสอบ O-Net จากนสพ.เดลินิวส์

  2558
กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม-กรกฎาคม-กันยายน
ภาษาอังกฤษ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 24 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 31 มี.ค. 58... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 14 เม.ย. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 28 เม.ย. 58... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 12 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 9 มิ.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 7 ก.ค. 58.....ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 4 ส.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ก.ย. 58 ............ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ก.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 27 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
 คณิตศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 11 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 18 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 25 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 1 เม.ย. 58 ... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนท 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 15 เม.ย. 58 .... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 29 เม.ย. 58 ...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 13 พ.ค. 58 ...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 16 มิ.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 14 ก.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 11 ส.ค. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ก.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 6 ต.ค. 58............ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 58 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 3 พ.ย. 58............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
วิทยาศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 12 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 19 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 26 มี.ค. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 7 เม.ย. 58...... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 21 เม.ย. 58..... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 5 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 19 พ.ค. 58.... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 58...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 58..ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 28 ก.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 25 ส.ค. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 22 ก.ย. 58 .ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ธ.ค. 58 ............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 20 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)
ภาษาไทย+สังคมศึกษา นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 2/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58 ...ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 1 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 8 เม.ย. 58 ....... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 1/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 22 เม.ย. 58 .... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 2/4)
 
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58..........ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 6 พ.ค. 58........ ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 3/4)
  นสพ.เดลินิวส์ฉบับวันพุธที่ 20 พ.ค. 58 ..... ตะลุยโจทย์ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 2 (ตอนที่ 4/4)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 26 พ.ค. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 1/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 21 ก.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 18 ส.ค. 58 ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 4/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 15 ก.ย. 58.ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 3 (ตอนที่ 5/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 ............... ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 3/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 10 พ.ย. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 2/5)
  นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 13 ต.ค. 58............. ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ ชุดที่ 4 (ตอนที่ 1/5)

 

คอมเมนต์   

casino roulette
0 #7 casino roulette 2566-11-20 13:06
My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might as well check things out.
I like what I see so i am just following you.

Look forward to looking into your web page yet again.
อ้างอิง
onlinecasinosco.com
0 #6 onlinecasinosco.com 2566-11-19 11:28
Nice blog here! Additionally your website lots up
very fast! What web host are you the use of?
Can I get your affiliate link on your host? I desire my website loaded up as quickly as
yours lol
อ้างอิง
poker games online
0 #5 poker games online 2566-11-09 20:17
Hello! I realize this is sort of off-topic however I needed to ask.
Does running a well-established website such as yours take a
lot of work? I'm completely new to operating a blog however I do write in my diary everyday.

I'd like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
Thankyou!
อ้างอิง
Marilynn
0 #4 Marilynn 2566-11-02 09:03
I could not resist commenting. Perfectly written!
อ้างอิง
Milo
0 #3 Milo 2566-11-02 03:24
I am regular reader, how are you everybody?
This paragraph posted at this site is genuinely fastidious.
อ้างอิง
casino california
0 #2 casino california 2566-10-29 23:34
I think this is among the most significant info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on few
general things, The web site style is ideal, the articles is
really excellent : D. Good job, cheers
อ้างอิง
Carson
0 #1 Carson 2563-10-04 03:44
Excellent post. I absolutely appreciate thi website.
Keep it up!
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault