หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 221

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 3 แต่โรงเรียนบ้านคอแลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมในความพยายามของครูผู้สอนและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ยกระดับขึ้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดนำเสนอในรูปตารางและกราฟ ดังต่อไปนี้

1.ตารางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561กับ 2560

2. กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561กับ 2560

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault