หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

Could not instantiate mail function.

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1189

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้จัดทำคุ่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด และคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน
       ขอขอบคุณ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)  นายชิติกิตติ  ชินาภาษ (ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5) นายสมศักดิ์ ปริบาล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และ นายชินภัทร วิทศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน) ที่มอบนโยบาย แนวคิด แนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สามารถอ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

>>>คู่มือการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระจำภาคเรียนที่ 2/2564


QR Code มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

>>>ออกแบบปกและจัดทำ e-Book โดย  :  นางสาวกมลกานต์ สุภาวงษ์  (ครู) นายทรงพล  สลับศรี (ครูผู้ช่วย) และนางสาวรัชฎาภรณ์  พูนพิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

คอมเมนต์   

Charlena2011
0 #47 Charlena2011 2565-04-16 15:38
https://www.mixcloud.com/gardensink4/
อ้างอิง
Darby1977
0 #46 Darby1977 2565-04-06 12:47
http://0123zx.com/home.php?mod=space&uid=86327
อ้างอิง
Caren1972
0 #45 Caren1972 2565-03-12 09:15
http://kente.fun/home.php?mod=space&uid=674959
อ้างอิง
Kristle1979
0 #44 Kristle1979 2565-02-27 01:45
http://pubglife.ru/user/partytrout60/
อ้างอิง
Octavio2022
0 #43 Octavio2022 2565-02-22 16:41
http://sc.devb.gov.hk/TuniS/sildenafilymir.com/
อ้างอิง
Nita1989
0 #42 Nita1989 2565-02-18 03:02
https://canonuser.com/members/epochcoat9/activity/372393/
อ้างอิง
gobacktome
0 #41 gobacktome 2565-01-07 05:41
natural viagra happy pear what is viagra pro
อ้างอิง
BrianLar
0 #40 BrianLar 2564-12-13 22:43
best weight loss supplements 20 mg sildenafil for ed viagra substitute pink lady costumes for adults sildenafil generic price legal herbal stimulants
อ้างอิง
MichaelHak
0 #39 MichaelHak 2564-12-08 03:26
cialis without prescription cialis generic best price cialis walgreens cialis dapoxetine cialis sans ordonnance
อ้างอิง
Jamesbut
0 #38 Jamesbut 2564-12-04 11:17
round pink pill scored best libido vitamins generic sildenafil pfizer viagra coupons from pfizer supplements for women's libido
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault