หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 641

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

       เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้จัดทำคุ่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยพิจารณาถึงมาตรฐานการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด และคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ของสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและสาธารณชน
       ขอขอบคุณ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5)  นายชิติกิตติ  ชินาภาษ (ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.5) นายสมศักดิ์ ปริบาล (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และ นายชินภัทร วิทศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน) ที่มอบนโยบาย แนวคิด แนวปฏิบัติ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

สามารถอ่านคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นำเสนอในรูปแบบของ e-Book (หนังสืออิเล็กทรอสิกส์) ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้

>>>คู่มือการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระจำภาคเรียนที่ 2/2564


QR Code มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

>>>ออกแบบปกและจัดทำ e-Book โดย  :  นางสาวกมลกานต์ สุภาวงษ์  (ครู) นายทรงพล  สลับศรี (ครูผู้ช่วย) และนางสาวรัชฎาภรณ์  พูนพิน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

คอมเมนต์   

gobacktome
0 #41 gobacktome 2565-01-07 05:41
natural viagra happy pear what is viagra pro
อ้างอิง
BrianLar
0 #40 BrianLar 2564-12-13 22:43
best weight loss supplements 20 mg sildenafil for ed viagra substitute pink lady costumes for adults sildenafil generic price legal herbal stimulants
อ้างอิง
MichaelHak
0 #39 MichaelHak 2564-12-08 03:26
cialis without prescription cialis generic best price cialis walgreens cialis dapoxetine cialis sans ordonnance
อ้างอิง
Jamesbut
0 #38 Jamesbut 2564-12-04 11:17
round pink pill scored best libido vitamins generic sildenafil pfizer viagra coupons from pfizer supplements for women's libido
อ้างอิง
StephenDat
0 #37 StephenDat 2564-12-01 18:23
viagra product information what medications are affected by grapefruit viagra alternative crestor and grapefruit side effects super viagra plus 400 mg best over the counter ed pills
อ้างอิง
BennieArego
0 #36 BennieArego 2564-11-28 03:51
male enhancement pills from china cialis for men for sale cialis side effects cialis information viagra generico viagra and heart medications women low libido remedies
อ้างอิง
Haroldelope
0 #35 Haroldelope 2564-11-21 06:54
how to make all natural viagra list of erectile dysfunction drugs healthy man viagra scam viagra no prescription viagra sildenafil prescription 50 mg sildenafil coupons with prices herbal replacement for viagra
อ้างอิง
Justintob
0 #34 Justintob 2564-11-15 04:10
why is metformin dangerous sildenafil vs sildenafil citrate difference pfizer medications list viagra kopen kroger purified drinking water recall treatment for low libido cialis vs levitra pros cons
อ้างอิง
JamesRon
0 #33 JamesRon 2564-11-05 05:13
real viagra pills for sale pfizer patient assistance where can i buy viagra in la women's energy supplements need prescriptions but no insurance compare prescription drug prices
อ้างอิง
Juliusmsex
0 #32 Juliusmsex 2564-11-02 05:41
costco sildenafil price cvs pharmacy discount watermelon and lemon juice viagra viagra cost monster x male enhancement viagra foods to avoid
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault