หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 67

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
💥เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน และคณะครู เพื่อขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2664 ของโรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อบ.5 โดยโรงเรียนได้นำเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผลการประเมินผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC) ของกรมอนามัย ผ่านทั้ง 44 ข้อ 
✅ มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ "ให้เปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564" โดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เป็นหลัก และแบบอื่น ๆ ตามสถานการณ์ เช่นแบบ On-hand (สลับวันมาเรียนและกรณีที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้อยู่บ้านกักตัว จะได้รับใบงานเรียนที่บ้าน) จึงขอประกาศให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปทราบดังต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault