หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 264

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ประกาศนโยบายการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการประชุม ผอ.สพป. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีข้อกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้          ตามนโยบายของ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข (ผอ.สพป.อบ.5) ข้างต้น โรงเรียนบ้านคอแลนได้นำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจะมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต.คอแลน และผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคอแลน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะแจ้งผลการประชุมให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบต่อไป

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault