หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 494

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

“ก้าวสู่มาตรฐาน  พัฒนางาน  ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน”
      โรงเรียนบ้านคอแลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
      โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมการอบรมและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอแลน โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองแปน รวมทั้งสิ้น 50 คน 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault