หมู่ 1 ต.คอแลน,
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เนื้อหาตามหมวดหมู่

เขียนโดย Super User
ฮิต: 897

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบ VDO Conference การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  วันที่  20 พฤษภาคม 2563  

โดย นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มี
3 รูปแบบ ได้แก่

 1. On Site (ออนไซต์) คือ การเรียนการสอนปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยตามประกาศของ ศบค. จังหวัด (ยกเว้น โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง และ โรงเรียนที่เปิดเรียนแล้วมีนักเรียนติดเชื้อ ต้องมีการเรียนทั้ง On-Air และ Online)
 2. On Air (ออนแอร์) คือ การเรียนผ่านระบบดาวเทียม ช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี
 3. Online (ออนไลน์) คือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแล็บท็อป) แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

 ช่องทางการรับชมช่องการศึกษาทางไกล มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ  ได้แก่

 1. ระบบ On Air (ออน แอร์) ใช้ระบบกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C-Band (จานโปร่ง) และ KU-Band (จานทึบ) โดยส่งสัญญาณภาพความชัดสูง (HD : High Definition) ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สาย HDMI ดังนั้น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) รุ่นเก่า จะไม่มีช่องต่อสาย HDMI  จึงทำให้ไม่สามารถรับชมได้ ทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นที่มีช่องต่อสาย HDMI ได้ และ ผ่าน ดิจิตอลทีวี ช่อง 37-51
 2. ระบบออนไลน์ (Online) ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะ (PC) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Laptop) ใช้แท็บเล็ต และ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) โดยระบบที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ มีดังนี้
  2.1 เว็บไซต์การศึกษาทางไกล https://www.dltv.ac.th/
  2.2 DEEP (Digital Education Excellence Platform) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.deep.go.th
  2.3 แอพพลิเคชัน (Application) DLTV ทางสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  2.4 Youtube ช่อง DLTV Channel 1-15 โดยเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com เช่น หากต้องการเข้าเรียน ชั้น ป.1 ก็ค้นโดยใช้ข้อความ  “dltv channel 1-15” จะใช้ URL ดังตัวอย่าง https://www.youtube.com/results?search_query=dltv+channel+1

  การให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

  1. ถาม : นักเรียนไม่มีปุปกรณ์ เข้าไม่ถึง หรือบางคนไม่มีผู้ปกครองดูแล
     ตอบ : ให้โรงเรียนช่วยเหลือ โดยการนำนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน แต่ให้เน้นเรื่องการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การใช้เจลล้างมือ เป็นต้น

  2. ถาม : มีโทรทัศน์หรืออุปกรณ์แต่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ กรณีเด็กเล็ก
      ตอบ : ให้นำเด็กมาเรียนที่โรงเรียน แต่เน้นเรื่องมาตรการป้องกัน

  3. ถาม : มีอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ เช่น มีลูกหลานหลายคน
     ตอบ : นักเรียนรับชมตามช่องทางที่สะดวก และรับชมตอนที่มีการฉายซ้ำ (Re-run) เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนพร้อมกัน

  4. ถาม : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น มีโทรทัศน์เครื่องเดียวแต่ต้องเรียนหลายคน และอยู่คนละชั้น
     ตอบ : รับชมตอน Re-run หาช่องทางอื่นรับชม เช่น ไปเรียนที่โรงเรียน ไปชมกับเพื่อน เป็นต้น

  การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละวัน

  • ในระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2563 เป็นช่วงของการปฏิบัติราชการ ปกติช่วงเวลานี้จะต้องมาทำงานปกติ ซึ่งอาจจะให้ลงเวลามาปฏิบัติราชการหรือไม่ก็ได้
  • ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผู้อำนวยการโรงเรียนตามช่องทางที่กำหนด

   การรายงานเขตพื้นที่การศึกษาของสถานศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

  ครั้งที่

  วัน เดือน ปี

  1

  25 พ.ค. 2563

  2

  1 มิ.ย. 2563

  3

  8 มิ.ย. 2563

  4

  15 มิ.ย. 2563

  5

  22 มิ.ย. 2563

   แนวปฏิบัติของสถานศึกษา

  • การเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบงาน แบบฝึกหัดให้นักเรียน ใช้งบเงินอุดหนุน (รายหัว)

   ข้อห้ามเด็ดขาด

  1. ห้ามจำหน่ายใบงาน เอกสาร สื่อการสอนให้แก่ผู้ปกครอง
  2. ห้ามสั่งให้ผู้ปกครองจัดทำ ดาวน์โหลดใบงานหรือแบบฝึกหัด

  การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  • เป็นการทดลองตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน
  • ยังไม่มีการเก็บคะแนน ยังไม่มีการตัดสินผลการเรียน


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault